Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Sumarskóli

Sumarskóli FS 2020

INNRITUN HAFIN Í SUMARSKÓLA 🌞

Sumarskóli FS stendur frá 8. júní - 9. júlí. Innritun fer fram rafrænt á slóðinni https://umsokn.inna.is/#!/login/id/362/23512 

Skráningargjald fyrir hvern áfanga er 3000 kr. sem fæst endurgreitt þegar nemandi klárar áfangann.

ALLIR geta sótt um í sumarskólanum, nýjir nemendur, núverandi nemendur, gamlir nemendur og þeir sem eru að klára 10. bekk.

Bókleg fög verða kennd þrisvar í viku, 2 klst. í senn. Verkleg fög verða kennd 9 klst. á viku. Sumarskólinn stendur í fimm vikur.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ZAPISY DO SZKOŁY LETNIEJ 🌞

FS Summer School trwa od 8 czerwca do 9 lipca. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną pod adresem https://umsokn.inna.is/#!/login/id/362/23512.

Opłata rejestracyjna za każdy kurs wynosi 3000 kr., która jest zwracana po ukończeniu kursu przez studenta.

KAŻDY może ubiegać się o przyjęcie do szkoły letniej, nowych uczniów, obecnych uczniów, starszych uczniów i tych, którzy kończą 10 klasę.

Wykłady będą prowadzone trzy razy na tydzien, 2 godziny. Przedmioty praktyczne będą nauczane 9 godzin. tygodniowo, a także islandzki dla obcokrajowców. Szkoła letnia trwa pięć tygodni.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ENROLLMENT IN SUMMER SCHOOL 🌞

FS Summer School runs from June 8 to July 9. Enrollment takes place electronically at https://umsokn.inna.is/#!/login/id/362/23512.

The registration fee for each course is 3000 kr., which is refunded when the student completes the course.

EVERYONE can apply for summer school, new students, current students, old students and those who are finishing 10th grade.

Academic subjects will be taught three times a week, 2 hours. at a time. Practical subjects will be taught 9 hours. per week as well as Icelandic for foreigners. The summer school lasts for five weeks.

Sumarskoli Stokkatafla

Sumarskoli Afangar2

 ♦ Sjá einnig: Áfangalýsingar

                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014