Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

MYL-3148

Teikning/myndgreining/myndbygging
Áfanginn hefur þrjár megináherslur: 1. Alhliða þjálfun á flestum þeim sviðum, tæknilegum og fagurfræðilegum, sem lúta að teikningu. Áhersla verður lögð á að nemendur nái valdi á fjölbreyttum teikniaðferðum og möguleikum tölvutækni við teikningar og þróun hugmynda. 2. Grunnreglur um formræna uppbyggingu myndlistarverka. 3. Þjálfun í skissugerð og uppbyggingu tvívíðra myndlistarverka í formi og lit.

Teikning: Í áfanganum læra nemendur að beita teikningu sem fjölbreytilegum tjáningarmiðli. Kennd verður notkun mismunandi teikniefna og verkfæra og teknir fyrir flestir eðlisþættir almennrar teiknunar.

Myndgreining: Í þessum hluta áfangans læra nemendur að formgreina listaverk og dýpka þar með almennt skilning sinn á sjónrænum forsendum myndlistarverka. Nemendur velja í samráði við kennara myndlistarverk, ung eða gömul, sem þeir rannsaka.

Myndbygging: Nemendur eru þjálfaðir í að byggja upp myndverk í formi og lit. Unnið verður út frá uppstillingum þar sem einungis örfá aðalatriði eru til staðar og nemendur verða sjálfir að fylla í eyðurnar og beita til þess sköpunargáfu sinni. Mikil áhersla verður lögð á skissuvinnu, þjálfun í að leita myndefnis í hversdagslegu umhverfi og að raða upp eigin myndefni.

Mikilvægt er að nýta tölvutækni við vinnu þessa. Lokaniðurstöður skulu ávallt byggðar á markvisst þróaðri skissuvinnu þar sem margvíslegir möguleikar hafa verið kannaðir.

Umræður fara fram í kennslustundum um alla námsþættina og mikil áhersla er lögð á að nemendur geti ávallt rökstutt niðurstöður sínar og að þeir geti fjallað um niðurstöður annarra á faglegan hátt.

  • Undanfari: MYL 103, 213, 223 og 233
                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014