RSU-1024

Rafsuða

Meginmarkmið er að nemi kynnist helstu suðuaðferðum, kostum og göllum sem þær hafa og geti ústkýrt hvaða suðuaðferð er hentugust við ýmis verkefni. Sérstök áhersla er á pinnasuðu, vélar og verkfæri. Nemi átti sig á nauðsyn þess að allar ytri aðstæður við suðu séu eins og til er ætlast og kynnist helstu eiginleikum og notkunarmöguleikum mismunandi pinnasuðuvíra. Neminn á að geta soðið kverksuður í öllum suðustöðum með rútilsuðupinnum 2,5 mm og 3,25 mm samkvæmt staðli EN 287-1. Sé stuðst við hliðstæða gæðastaðla þar sem gæðaflokkar eru a.m.k. 4 skal metast við 3 sem lágmark.

Að áfanga loknum þekki nemandinn helstu suðuaðferðir, afköst og hagkvæmni auk annarra eiginleika svo sem styrk og áhættu á suðugöllum, þekki helstu takmarkanir ólíkra suðuaðferða við mismunandi efnisþykktir, þekki rafsuðutækin: mun á afriðlum og snúningsvélum, mun á suðu með rið- og jafnstraum, mun á suðu með plús- og mínus pól. Hann þekki gildi ljósbogaspennu og tómgangsspennu, rafsuðupinna, mismunandi gerðir, áhrif húðar á eiginleika pinnasuðuvíra, meðferð, geymslu, kosti og galla. Hann þekki suðugalla, kantsár, loftbólur og innilokað gjall, ástæður þess að gallar myndast og helstu aðgerðir til þess að fyrirbyggja að suðugallar myndist. Hann þekki öryggismál, brunahættu, flökkustrauma, neistaflug, geymslu eldfimra efna á vinnustað, sprengihættu á umbúðum undan eldfimum efnum, persónulegan verndarbúnað til að verjast geislum og neistum, mikilvægi réttrar loftræstingar.

Að áfanga loknum geti nemandinn valið hagkvæma og örugga suðuaðferð fyrir mismunandi verkefni, gert grein fyrir hvers vegna ekki er ávallt hægt að velja afkastamestu aðferð vegna ytri aðstæðna, útskýrt staðlaðar merkingar pinnasuðuvíra, teiknað upp rafsuðutækið og merkt inn alla takka og úrtök, greint algengustu suðugalla og ástæður þess að þeir myndast. Nemi geti rafsoðið lárétt á plötu beina strengi og með hliðarhreyfingum, rafsoðið kverksuður í öllum suðustöðum sem skilgreindar eru í staðli EN 287-1. Hann geti soðið mismunandi a-mál og leggmál með einum og fleiri strengjum, valið suðuvíra í samræmi við uppgefin verkefni og suðuferil, stillt suðuvél og soðið samkvæmt suðuferli, metið suðugæði samkvæmt stöðluðum kröfum um útlit og flokkað gæðin í að minnsta kosti 4 mismunandi flokka. Öll ofangreind verkefni miðast við kverksuður og grunnatriði suðuferils.

  • Undanfari: Enginn