Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Prófreglur

 

Prófreglur

Nemendur skulu mæta í próf það tímanlega að þeim gefist tími til að finna rétta stofu áður en hringt er til prófs. Veikindi og önnur forföll skal tilkynna á skrifstofu skólans áður en próf hefjast eða eins fljótt og kostur er. Nauðsynlegt er að skila veikindavottorði á skrifstofuna við fyrsta tækifæri en nemendur geta ekki tekið sjúkrapróf á sjúkraprófsdag nema hafa áður skilað vottorði..

-    Í upphafi prófs skulu nemendur ganga úr skugga um:

  • að prófgögn þeirra séu rétt.
  • að þeir séu í réttum stofum.
  • að á borðum þeirra séu ekki önnur hjálpargögn en þau sem tilgreind eru á forsíðu prófsins.
  • að þeir hafi skilið eftir allt sitt hafurtask svo sem pennaveski, poka, töskur og bækur fyrir utan stofuna eða í umsjá yfirsetukennara. Sérstaklega er vakin athygli á því að ekki er leyfilegt að vera með GSM-síma í prófi.
  • að þeir hafi þvegið alla þá líkamsparta sem þeir hafa notað sem rissblöð.

-     Nemendur þurfa að hafa með sér skilríki, með mynd, í próf.  Þegar komið er í prófstofu byrja nemendur á að fylla út viðverumiða og setja þá á borðið ásamt skilríkjum, áður en byrjað er á prófinu. Yfirsetufólk safnar þessum miðum saman.

-     Yfirsetukennarar mega ekki svara neinum spurningum varðandi sjálf prófin en þeir kalla til kennara viðkomandi ef þörf krefur.

-     Nemendum er óheimilt að ávarpa hver annan í prófum og eiga að gefa þeim kennurum sem yfir sitja merki með handauppréttingu ef þeir þurfa á hjálp að halda. Einu gildir hvort verið er að fá eitthvað að láni eða athuga gang tímans.

-     Nemendum er óheimilt að yfirgefa prófstofu fyrsta klukkutímann.

-     Nemendum ber að yfirgefa prófstofu tafarlaust er próftíma lýkur og skilja ÖLL blöð eftir á borðunum.

-     Nemendur sem mæta of seint til prófs verða að yfirgefa prófstofur á sama tíma og aðrir. Undanþágu frá þessu ákvæði geta prófstjórar veitt.

-     Verði nemandi uppvís að prófsvikum eða broti á prófreglum er prófstjóri kallaður til og ákvarðar hann hvort nemandanum skuli vísað frá prófi. Skólaráð ákvarðar um frekari viðurlög.

-     Ef nemandi á að vera í tveimur prófum samtímis á hann að tilkynna það yfirsetumanni sem fylgir honum upp á kennarastofu í lok prófsins þar sem hann dvelur í góðu yfirlæti þar til seinni prófin hefjast.
  
Síðast breytt: 21. janúar 2013.

                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014