Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Jafnréttis- og jafnlaunastefna

Jafnréttis- og jafnlaunastefna Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Fjölbrautaskóli Suðurnesja hefur sett sér jafnréttis- og jafnlaunastefnu sem nær til allra starfsmanna hans. Stefnan er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem og önnur lög sem taka til jafnréttis allra á vinnumarkaði.

Markmið stefnunnar er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna hjá skólanum. Allir starfsmenn Fjölbrautaskóla Suðurnesja skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni, aldri, kynþætti, trúarbrögðum, skoðunum eða kynhneigð. Stefnt er að því að konur og karlar fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Sömuleiðis skulu starfsmenn hafa jafna möguleika á launuðum aukastörfum innan skólans. Þeir skulu njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár.

Það er á ábyrgð stjórnenda að framfylgja stefnunni og tryggja að jafnréttis sé gætt við launaákvarðanir ásamt því að bregðast við óútskýrðum launamun og öðru sem tengist jafnlaunakerfi sé þess þörf.

Árlega rýna stjórnendur stefnuna ásamt jafnréttisáætlun og vinna að stöðugum umbótum á hvoru tveggja.

Samþykkt 4. maí 2020

                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014