Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Áfallaráð

 

Áfallaráð

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem snerta nemendur og starfsmenn skólans.

Áfallaráð skipa:

 

Viðbrögð við áföllum

 

Áætlun Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem snerta nemendur og starfsmenn skólans.  Áfallaráð fylgir áætlun um viðbrögð við áföllum.

 

Almennt um áfallahjálp

Það skiptir miklu máli að þeir sem veita áfallahjálp séu rólegir og gefi sér nægan tíma.
Mikilvægt er að sá sem verður fyrir áfalli finni að hann sé öruggur og geti treyst þeim sem eru hjá honum og að farið sé afsíðis til að fá næði. Sá sem verður fyrir áfalli verður að finna fyrir hlýju og vinsemd, um leið og staðreyndir eru skýrðar fyrir honum. Einnig verður að gefa honum tíma til að tjá sig til að koma skipulagi á tilfinningar sínar og hugsun.
Ef áfall verður í skóla skal líkamleg skyndihjálp hafa forgang. Einnig þarf að huga að sálrænni skyndihjálp sem felst í því að kennarar og starfsmenn skólans róa og hugga nemendur og hverja aðra. Þeim skal leyfast að fá sem eðlilegasta útrás fyrir tilfinningar sínar, sem geta birst á mismunandi hátt, m.a. sem grátur, ógleði, skjálfti og köfnunartilfinning, doði, tómleikatilfinning, fólksfælni og þörf fyrir einveru.

 

Fyrstu viðbrögð skólans við alvarlegu slysi eða dauðsfalli

1.    Mikilvægt er að koma í veg fyrir sögusagnir með réttri upplýsingagjöf og því þarf strax að  hefjast handa. Skólameistari / aðstoðarskólameistari fær staðfestingu á slysi hjá aðstandendum, lögreglu eða sjúkrahúsi.
2.    Skólameistari / aðstoðarskólameistari kallar áfallaráð skólans saman. Fyrsti fundur ætti að vera stuttur, þar sem verkum er skipt og fyrstu aðgerðir skólans ákveðnar.
3.    Skólameistari / aðstoðarskólameistari kalla starfsmenn skólans saman. Starfsmönnum er tilkynnt hvað gerst hefur og hvernig skólinn hyggst taka á málum.
4.    Segja nemendum skólans frá atburðinum. Gæta þarf þess að nemendur fái fregnina samtímis, hægt er að gera það á tvennan máta:
       a.    Kennarar segja frá atburðinum hver í sinni skólastofu
       b.    Nemendur kallaðir á sal þar sem skólameistari / aðstoðarskólameistari segir frá atburðinum.
5.    Sé um dauðsfall að ræða:
       a.    Húsvörður flaggar í hálfa stöng að tilkynningu lokinni
       b.    Ritari setur fram dúkað borð og kveikir á kerti
       c.    Kveðja til prest eða annan fagaðila ef ástæða þykir til


Viðbrögð við skyndilegu fráfalli starfsmanns

1.    Skólameistari / aðstoðarskólameistari fær staðfestingu á fráfalli.
2.    Áfallaráð kallað saman og skipuleggur úthringingu til annarra starfsmanna.
3.    Áfallaráð ákvarðar næstu skref.

Viðbrögð næstu daga
4.    Hafi nemandi eða starfsmaður látist er hins látna minnst með sameiginlegri athöfn í umsjá prests eða annars fagaðila. Ritari sér um að minningarbók liggi frammi.
5.    Húsvörður flaggar á jarðarfarardag.


Alvarleg slys / langvarandi veikindi nemenda eða aðstandanda þeirra

•    Skólastjórnendur eða námsráðgjafi fær staðfestingu  á veikindum / slysi hjá forráðamanni nemandans.
•    Upplýsingum komið til kennara nemandans auk annarra sem málið varðar.

Síðast breytt: 13. október 2016

SFR2014 SFR2015 SFR2016 SFR2017 SFR2018
    Heilsueflandi