Sjúkraliðabrú (po polsku)

Sjúkraliðabrú

Wersja do druku (Word)
Kursy (Excel)

Celem programu jest umożliwienie osobom niewykwalifikowanym z długoletnim doświadczeniem w pracy pielęgniarskiej możliwości uzyskania pielęgniarskich kwalifikacji zawodowych. Program powstał we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Multidyscyplinarną Szkołą Edukacji dla personelu medycznego i Islandzkim Stowarzyszeniem Medycznym.

Warunki przyjęcia do programu są następujące:
Aplikant ukończył 23 lata i ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi, jest zatrudniony w takiej branży i ma rekomendacje od swoich pracodawców. Ponadto aplikanci muszą ukończyć kursy związane z pracą organizowane przez związki zawodowe, gminy lub inne podmioty przez co najmniej 230–260 godzin. Kandydaci, którzy ukończyli określone kursy lub studia w szkole ponadgimnazjalnej, mogą je otrzymać jako kursy równoważne. Ci, którzy kwalifikują się do spełnienia następujących warunków, muszą ukończyć minimum 146 punktów specjalizacji pielęgniarskiej.

Program w systemie zaocznym prowadzony trzy dni w tygodniu od 14:30 do 17:00.

Czas Wtorek środa Czwartek
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 HBFR1HH05
  Pielęgniarstwo dosłowne Pielęgniarstwo praktyczne Medycyna zapobiegawcza
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 NÆRI2NN05
  Pielęgniarstwo dosłowne Pielęgniarstwo praktyczne Odżywianie

Możliwe jest również podjęcie programu w systemie dziennym.