Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Sjúkraliðabrú (in English)

 

Sjúkraliðabrú

Printable versions (Word)
Courses (Excel)

The purpose of studying nursing staff is to give unskilled people with a long work experience in nursing jobs the opportunity to obtain nursing professional qualifications. The program was established in collaboration with the Ministry of Education, the Multidisciplinary School of Education for Medical Staff and the Icelandic Medical Association.

Admission requirements for the program are:
That the applicant has reached the age of 23 and has a minimum of 5 years of work experience in caring for the elderly, sick or disabled, is employed in such care and has a recommendation from his / her employers. In addition, applicants must have completed work-related courses organized by trade unions, municipalities or other parties for a minimum of 230-260 hours. Applicants who have completed certain courses or studies in upper secondary school can receive them as equivalent courses. Those who qualify for the following conditions must complete a minimum of 146 credits of specialty nursing.

Part-time study:
It is taught three days a week from 2:30 pm to 5:00 pm.

Time Tuesday
Wednesday
Thursday
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 HBFR1HH05
  Nursing literal Nursing practical Preventive Medicine
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 NÆRI2NN05
  Nursing literal Nursing practical Nutrition

It is also possible to attend regular studies for nursing staff in full-time capacity.

Sjúkraliðabrú (po polsku)

Sjúkraliðabrú

Wersja do druku (Word)
Kursy (Excel)

Celem programu jest umożliwienie osobom niewykwalifikowanym z długoletnim doświadczeniem w pracy pielęgniarskiej możliwości uzyskania pielęgniarskich kwalifikacji zawodowych. Program powstał we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Multidyscyplinarną Szkołą Edukacji dla personelu medycznego i Islandzkim Stowarzyszeniem Medycznym.

Warunki przyjęcia do programu są następujące:
Aplikant ukończył 23 lata i ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi, jest zatrudniony w takiej branży i ma rekomendacje od swoich pracodawców. Ponadto aplikanci muszą ukończyć kursy związane z pracą organizowane przez związki zawodowe, gminy lub inne podmioty przez co najmniej 230–260 godzin. Kandydaci, którzy ukończyli określone kursy lub studia w szkole ponadgimnazjalnej, mogą je otrzymać jako kursy równoważne. Ci, którzy kwalifikują się do spełnienia następujących warunków, muszą ukończyć minimum 146 punktów specjalizacji pielęgniarskiej.

Program w systemie zaocznym prowadzony trzy dni w tygodniu od 14:30 do 17:00.

Czas Wtorek środa Czwartek
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 HBFR1HH05
  Pielęgniarstwo dosłowne Pielęgniarstwo praktyczne Medycyna zapobiegawcza
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 NÆRI2NN05
  Pielęgniarstwo dosłowne Pielęgniarstwo praktyczne Odżywianie

Możliwe jest również podjęcie programu w systemie dziennym.

Sjúkraliðabrú

Sjúkraliðabrú

Prentvæn útgáfa (Word-skjal)
Áfangar (Excel-skjal)

Tilgangur náms á sjúkraliðabrú er að gefa ófaglærðu fólki með langa starfsreynslu í umönnunarstörfum tækifæri til þess að öðlast starfsréttindi sjúkraliða. Námið var sett á stofn í samvinnu Menntamálaráðuneytis, fjölbrautaskóla sem mennta sjúkraliða og Sjúkraliðafélags Íslands.

Inntökuskilyrði í námið eru:
Að umsækjandi hafi náð 23 ára aldri og hafi að lágmarki 5 ára starfsreynslu við umönnun aldraðra, sjúkra eða fatlaðra, séu starfandi við slíka umönnun og hafi meðmæli frá vinnuveitenda sínum. Auk þess þurfa umsækjendur að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra aðila að lágmarki 230-260 stundir. Umsækjendur, sem lokið hafa vissum áföngum eða námi í framhaldsskóla, geta fengið þá metna sem ígildi námskeiða. Þeir sem uppfylla eftirtalin skilyrði skulu að lágmarki ljúka 146 eininga sérgreinanámi sjúkraliðabrautar.

Dreifnám:
Kennt er seinnipartinn þrjá daga í viku frá kl. 14:30 til kl. 17:00.

Tími Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 HBFR1HH05
  Hjúkrun bókleg Hjúkrun verkleg Heilbrigðisfræði
14:30-17:00 HJÚK1AG05 HJVG1VG05 NÆRI2NN05
  Hjúkrun bókleg Hjúkrun verkleg Næringafræði

Einnig er boðið upp á hefðbundna kennslu í dagskóla á sjúkraliðabraut.

Framhaldsskólabraut - Bláa hagkerfið

Framhaldsskólabraut - Bláa hagkerfið

Námið er samstarfsverkefni Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Fisktækniskólans í Grindavík. Meginmarkmið námsins er að veita nemendum almenna góða þekkingu á Bláa hagkerfinu og tækni og störfum tengdum sjávarútvegi. Námið er verklegt að hluta og á námstímanum er farið í heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir tengdar sjávarútvegi.
 
Prentvæn útgáfa (Escel-skjal)     
      
1. önn 2. önn 3. önn 4. önn
ÍSLExxx ÍSLExxx FIST1AF06 - Fisktækni 1 FIST2AF06 - Fisktækni 2
STÆRxxx ENSKxxx HCCP2UV04 - HACCP gæðakerfi NHAF1HF03 - Haf- og fiskifræði 
LÝÐH1HF05 UPPL2TU05 STSJ1VV05 - Stoðkerfi sjávarútvegs HAGF2AR05 - Rekstrarhagfræði 
HBFR1HH05 UMHV1NU05 (SNAT 1NÁ) VIFI2KV10 - Vinnustaðanám í fisktækni VIFI2ÓV10 - Vinnustaðanám í fisktækni
SUÐA1SS05  MALM1MA05 VAL2xx05 RAFG1KY05 
ÍÞRÓ1AL01 NÆRI2NN05  SKYN2EÁ01 ÍÞRÓ1xx01 
2 gr. í varaval  ÍÞRÓ1xx01 ÍÞRÓ1xx01 2 gr. í varaval
2 gr. í varaval  2 gr. í varaval   
   
Síðast breytt: 3. mars 2020

Íþrótta- og lýðheilsubraut 2020 - Stúdentsbraut (ÍL20) - 200 ein.

 

Íþrótta- og lýðheilsubraut 2020 - Stúdentsbraut (ÍL20) - 200 ein.

Þessi braut tekur gildi á haustönn 2020 og er aðeins fyrir nemendur sem innritast í skólann þá eða síðar.  Nemendur sem voru þegar byrjaðir á brautinni eru á Íþrótta- og lýðheilsubraut 2017.
Prentvæn útgáfa (Excel-skjal)
Skipting á annir (PDF-skjal)
      
Einingar   Mest 48 ein. Mest 102 ein. Minnst 50 ein. 200
Kjarni 149 ein.   1. þrep 2. þrep 3. þrep Ein.
Íslenska ÍSLE 2LR05 2MÆ05 3BF05 3NB05 20 ein.
Stærðfræði STÆR 2AH05 / 2AR05 2TL05 10 ein.
Enska ENSK 2KO05 2GA05 3AO05 15 ein.
Danska DANS 2LB05 5 ein.
Félagsvísindi FÉLV 1IN05 5 ein. 
Umhverfisfræði UMHV 1NÁ05                 5 ein.
Vinnubrögð, iðni, tjáning, aðferðir VITA 2VT05 5 ein.
Lýðheilsa LÝÐH 1HF05  5 ein.
Líffæra- og lífeðlisfræði LÍOL 2SS05  5 ein.
Íþróttafræði ÍÞRF 2ÞJ05 2SÁ05 2SS05 3LH05 3NÆ05 25 ein.
Íþróttagrein  ÍÞRG 4 ein. 2. þr. 4 ein. 2. þr. 4 ein. 2. þr. 16 ein. 
          4 ein. 2. þr.          
  Afreksíþróttalína KNAT2AA08 / KARF2AA08 / TÆKV2AA08      
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01  1 ein.
Þriðja mál (SPÆN/ÞÝSK)  SPÆN 1SO05 1SS05 1TJ05 15 ein.
  ÞÝSK 1ÞO05 1ÞS05 1ÞT05              
Félagsvísindi 5 ein.         FÉLA2ES05 HEIM2NH05 LAND2HA05       5 ein.
(FÉLA/HEIM/LAND/SAGA/SÁLF)         SAGASHÍ05 SÁLF2HS05          
Náttúruvísindi 5 ein. EFNA2ML05 EÐLI2AF05 JARÐ2AJ05 5 ein.
(EFNA/EÐLI/JARÐ/LÍFF/STJÖ)         LÍFF2LE05 LÍFF2ML05 STJÖ2AL05         
Verklegt eða listir 5 ein.  5 ein.
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1DL01 2 ein.
Lokaverkefni LOKA 3LV05 5 ein.
  
Brautarval + frjálst val      Mest 11 ein.    Mest 15 ein. Minnst 20 ein.     
Brautarval 25 ein.   1. þrep 2. þrep 3. þrep  
Heilbrigðisfræði HBFR 1HH05
   
Afreksíþróttalína   KNAT1AA08 / KARF1AA08 / TÆKV1AA08 KNAT2AA08 / KARF2AA08 / TÆKV2AA08        
Eðlisfræði EÐLI     2AF05        
Efnafræði EFNA     2LM05 3LR05
Félagsfræði FÉLA 2ES05 3HE05
Líffæra- og lífeðlisfræði LÍOL 2IL05      
Stærðfræði STÆR 3ÁT05
Sálfræði SÁLF 2HS05 3ÞS05 3SM05 3LÍ05
Uppeldisfræði UPPE 2AU05
Íþróttafræði ÍÞRF 3LÞ05
Starfsnám í íþróttum ÍÞST   3ÞJ05
Frjálst val 21 ein.   1. þrep 2. þrep 3. þrep  
   
   
   
                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014