RAF-3536

Í áfanganum er fjallað um þriggja fasa riðstraumsrafala, þriggja fasa riðstraumsmótora og einfasariðstraumsmótora. Leitast við að aðlaga námsefni að aðstæðum þeim sem búast má við á starfsvettvangi vélstjóra í dag.
  • Undanfari: RAF 253