TNT-3036

Í þessum áfanga kynnast nemendur staðarnetkerfi, LAN, helstu stöðlum, lögnum og helstu tækjum. OSI-líkanið kynnt og hlutverk tveggja neðstu laga þess kennd, þ.e. bitaflutningslags (physical) og nærnetslags (data-link). Að nemendur þekki bandbreidd og tíðniróf og geti þannig áttað sig á meginatriðum í flutningi stafrænna gagna, hvort sem er með rafstraumi eða ljósi. Deyfing og viðnám í leiðurum. Nemendur fái þjálfun í parsnúnum kapallögnum, TP, og kynningu á ljósleiðara og öðlist færni í tengingum og frágangi tækja í lagnaskáp. Farið verður í uppsetningu útstöðvar, bilanaleit og almennt viðhald. Mælingar eru gerðar á netkerfum. Hlutverk MAC-vistfangs kennt og IP-vistfangið kynnt. Nemendur nýti sér tölvutæknina við skil á verkefnum og skýrslum.
  • Undanfari: TNT 202