Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

DAN-3036

Skilningur, tjáning, sérhæfing
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur fá þjálfun í að beita rétt meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningafræði í ræðu og riti. Lögð er áhersla á að nemendur séu færir um að tjá hugsun sína skýrt og geti rökstutt skoðanir sínar lipurlega með umorðunum og útskýringum ef orðaforða þrýtur. Nemendur fá þjálfun í að vinna að viðamiklum verkefnum þar sem efnis er leitað á bókasöfnum, vefsíðum og í margmiðlunarefni.Námsmat tekur mið af þeirri vinnu sem nemendum er ætlað að inna af hendi samkvæmt námsáætlun og kröfur gerðar í samræmi við það. Meta skal alla færniþætti í hlutfalli við vægi þeirra í kennslunni/náminu. Nemendur eru gerðir ábyrgir fyrir mati að hluta til og þeim gerð grein fyrir hvað er verið að meta, hvernig, hvenær og hvers vegna. Námsmat getur verið í formi símats eða lokamats.
  • Undanfari: DAN 203/212
                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014