Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Inna
Inna
Dagatal
Dagatal
Matseðill
Matseðill
Moodle
Moodle
Bókalisti
Bókalisti
Orðabók
Orðabók
Kennsluáætlanir
Kennslu-
áætlanir
Viðtalstímar
Viðtalstímar
Tilkynna veikindi
Tilkynna
veikindi
Stokkatafla
Stokkatafla
  Vefpóstur
Vefpóstur

Tilkynningar

Opnað verður fyrir einkunnir i Innu mánudaginn 17. desember um kl. 11:00.  Prófsýni verður kl. 11:30-12:30 sama dag og eru nemendur hvattir til að mæta, skoða próf sín og ræða við kennara.

Hér eru upplýsingar um stoðdaga í lok annar, próf og prófareglur o.fl

Á prófdögum og á prófsýnidag fer rúta til Grindavíkur frá skólanum kl. 12:50.

Löggur á Dimissio

Föstudaginn 30. nóvember buðu væntanlegir útskriftarnemendur til hátíðar á sal þegar komið var að dimissio þessa önnina.

Með FS út í heim!

Umsókn um þátttöku í Erasmusverkefni.

LÍF-3036

Verkefnalíffræði
Í þessum áfanga samþættir nemandinn þá þekkingu og færni, sem hann hefur aflað sér í fyrri líffræðiáföngum og öðrum námsgreinum, við vinnu að fjölþættum úrlausnarefnum og verkefnum. Meginmarkmið áfangans er þannig að brjóta niður veggi milli fyrri áfanga og faga, rifja upp efni þeirra og setja það í víðara samhengi en áður hefur verið mögulegt. Mælt er með að lágmarkseinkunn inn í áfangann verði 6. Hver nemandi velur á milli þess að vinna a.m.k. einnar einingar vefsíðuefni eða heimildaritgerð sem krefst a.m.k. að hluta til þýðinga úr erlendum fræðiritum um þrengri svið líffræðinnar. Nemendur vinna sjálfstætt og í hópum og þjálfast í að koma hugmyndum sínum og niðurstöðum frá sér á greinargóðan hátt. Skólar geta boðið upp á margbreytileg verkefni sem m.a. helgast af sérstöðu þeirra og áhugasviði nemenda. Nemendur nota ýmiss konar búnað og nýta upplýsinga- og samskiptatæknina við verkefni sín. Gert er ráð fyrir samstarfi við stofnanir og ýmsa aðila sem starfa innan fræðasviðsins. Tilvalið væri að hver skóli kæmi sér upp langtímaverkefni eða -verkefnum þar sem hver nemendaárgangur vinnur einn hlekk verkefnisins.

  • Undanfari: LÍF 203

Starfsnám

 

Boðið er upp á fjölbreytt starfsnám við skólann. Námstími á starfsnámsbrautum er eitt til þrjú ár.

Verknám


Við skólann er boðið upp á verknám í fjölmörgum iðngreinum. Einnig geta nemendur bætt við sig viðbótarnámi til stúdentsprófs eftir að hafa lokið verknámsbrautum.

Bóknám


Bóknám við skólann skiptist í nám á stúdentsbrautum, nám á almennum brautum og starfsbraut.