Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Inna
Inna
Dagatal
Dagatal
Matseðill
Matseðill
Moodle
Moodle
Bókalisti
Bókalisti
Orðabók
Orðabók
Kennsluáætlanir
Kennslu-
áætlanir
Viðtalstímar
Viðtalstímar
Tilkynna veikindi
Tilkynna
veikindi
Stokkatafla
Stokkatafla
  Vefpóstur
Vefpóstur

Tilkynningar

Skólinn úthlutar nemendum tölvupóstfangi og með þeim aðgangi fylgir leyfi fyrir allt að fimm eintökum af Microsoft Office hugbúnaðarpakkanum fyrir allar gerðir tölva.  Hérna eru nánari leiðbeiningar

Hér er matseðill mötuneytis fyrir dagana 24. - 28. september.

Menntastyrkur Erasmus+

Kennarar við Fjölbrautaskóla Suðurnesja hlutu menntastyrk úr sjóði Erasmus+ á dögunum. 

Upphaf haustannar

Fyrsti kennsludagur haustannar var mánudagurinn 20. ágúst.

THL-1136

Hönnun og hugmyndavinna
Lögð er áhersla á sambandið milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og listrænnar sköpunar, greiningar og túlkunar og þróuð þannig hæfni nemandans til þess að starfa sjálfstætt, setja fram hugmynd, meta og gagnrýna eigið verk. Nemendur vinna ýmis fyrir fram ákveðin verkefni, auk sjálfvalinna. Vinnan er að mestu fólgin í hugmyndavinnu, t.d. form- og litafræði, tískuteiknun, hugmyndavinnu á tölvu, hráefnisþekkingu, tilraunum og fleiri þáttum sem stuðla að nýsköpun. Einnig er lögð áhersla á þekkingu varðandi breyttar þarfir, nýjungar og upplýsingaöflun. Sérstök áhersla er lögð á þemavinnu í hóp sem fólgin er í fyrir fram ákveðnu verkefni, t.d. völdu leikverki þar sem nemendur ákveða leikmynd og búninga eða framkvæmd og uppsetningu á tískusýningu o.s.frv. Nemendur hafa mismunandi hæfileika og áhugasvið og geta þannig samnýtt þá þætti og um leið tamið sér tillitssemi, jákvæða gagnrýni og rökhyggju. Unnið er með líkön, sýnishorn, kynningu eða sýningu. Æskilegar eru vettvangsheimsóknir og fyrirlestrar í tengslum við námsefnið.
  • Undanfari: SJL 203

Starfsnám

 

Boðið er upp á fjölbreytt starfsnám við skólann. Námstími á starfsnámsbrautum er eitt til þrjú ár.

Verknám


Við skólann er boðið upp á verknám í fjölmörgum iðngreinum. Einnig geta nemendur bætt við sig viðbótarnámi til stúdentsprófs eftir að hafa lokið verknámsbrautum.

Bóknám


Bóknám við skólann skiptist í nám á stúdentsbrautum, nám á almennum brautum og starfsbraut.